Koolitused
Arhiiv
   

banner
 
Tellimuskoolitused
EST » Tellimuskoolitused
Prindi
     
 

Koolituse tellimine organistasiooni tagab professionaalse teenuse:

  • põhjaliku ettevalmistuse
  • vajadustele vastava koolitusprogrammi
  • korrapärased õppematerjalid
  • sobivad meetodid koolituse läbiviimiseks
  • eesmärgipärasuse ja tulemuslikkuse
  • sobiva korralduskoha
  • sujuva korralduse
  • süsteemse koolitusprotsessi

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus valikus on erinevaid organisatsiooni personali arengut toetavad koolitusprogramme, mida saab organisatsiooni tellida.
 

Juhtimine

Personalijuhtimine ja koolitus

• Edasiviivad arenguvestlused
• Tulemuslikud koosolekud
• Juhtimise baaskompetentsid
• Strateegiline juhtimine
• Esinemisoskused, eneseväljendus
• Kriisijuhtimine, muudatustega
   toimetulek
• Tulemuslikud läbirääkimised
• Probleemide lahendamine
• Delegeerimine
• Juhtimine: spetsialistist juhiks
• Palgasüsteemi väljatöötamine
• Raamatupidamine ja finants
   otsustajale
• Projektijuhtimine teoorias ja praktikas


• Muudatustega toimetulek
• Personali tulemuslik motiveerimine
• Töönõustamismeetodid:
     o coaching,
     o mentorlus,
     o supervisioon ja kovisioon
• Toetava töökeskkonna loomine
• Sisekoolitaja koolitus
• Värbamine ja töövestlused
• Personaliuuringud
• Koolitusprotsessi juhtimine
• Personalialane dokumentatsioon
• Kompetentsidepõhine värbamine
• Metafoorkaardid aktiivõppevahendina
 

Kommunikatsiooni ja turundus

Teenindus ja müük


• Organisatsiooni imidži kujundamine
• Organisatsioonikultuuri
   kujundamine
• Müüva brändi loomine
• Internetiturundus
• Reklaamipsühholoogia
• Kriisikommunikatsioon
• Sisekommunikatsioon
• Siseveebi toimetamine
• Kommunikatsioonipõhimõtted
• Mõjusad e-kirjad
• Ingliskeelsete ametikirjade
   vormistus
 


• Kliendikeskne teenindus ja müük
• Süsteemne müük
• Lisamüügi võimalused
• Müügijuhtimine
• Tulemustasusüsteemi loomine
• Tulemuste hindamine

Raamatupidamine ja tööõigus

Meeskond


• Tööõigus ja maksud
   raamatupidajale
• Põhivara arvestus
• Raamatupidamise sise-eeskiri
• Piiriülene tööõigus
• Majandusaastaaruande
   koostamine ja esitamine
• Tööõigusest juhi praktikas
• Kõik oluline erisoodustustest
• Kõik oluline puhkustest
• Pensioniõigus
• Elementaarne raamatupidamine
• Töölepingute analüüs
• Tööseadusandlus
 


• Meeskonnatöö
• Grupiprotsessid ja
   -käitumine
• Organisatsioonisisese koostöö
   arendamine
• Muudatustega toimetulek
   meeskonnana
• Tagasisidestamine ja suhtlemine
• Meeskonna juhtimine

Isiksuslik areng

Motiveerimine ja loovuse arendamine


• Toimetulek tööstressiga
• Ajajuhtimine
• Enesejuhtimine
• Suhtlemine ja enesekehtestamine
• Motiveerimine ja motivatsioon
• Suhtlemine ja konfliktidega
   toimetulek
• Refleksioon igapäevatöös – toetab otsustamist, eesmärkide saavutamist, tööalast arengut
 

 

• Leivakoolitus
• Šokolaadikoolitus
• Paberkäsitöö
• Keraamika
• Nahast aksessuaaride
   valmistamine
• Viltimine
• Klaaskäsitöö
• Klaasehete valmistamine
• Jaapani köites märkmike valmistamine
 

 


 


 
  Otsing
 
 
Free website - Webbyt