Arhiiv
Tellimuskoolitused
Kliendi tagasiside
   

banner
 
Arhiiv
EST » Koolitused » Arhiiv
Prindi
     
 

24.05.2018 Keskastmejuhi arenguprogramm: protsesside juhtimine
17.05.2018 Keskastmejuhi arenguprogramm: meeskonna juhtimine
17.05.2018 Eristuv tööandja bränd ja töötajaid innustav väärtuspakkumine
10.05.2018 Keskastmejuhi arenguprogramm: enesejuhtimine
10.05.2018 Praktikult praktikule: keskastmejuhi arenguprogramm
08.05.2018 Isikuandmete töötlemine organisatsioonis: Euroopa Liidu andmekaitsereformi määruse muudatused
03.05.2018 Tulemuslik lisamüük telefonis, näost näkku ja e-kirja teel
26.04.2018 Uue töötaja juhendamine ja sisseelamise toetamine töökohal
24.04.2018 Riigihangete algkursus
19.04.2018 Esmaklassiline telefoniteenindus
12.04.2018 Kõik oluline erisoodustustest, sh jõustunud ja jõustuvad muudatused
10.04.2018 Praktiline juhtimiskoolitus: spetsialistist inimeste juhiks
04.04.2018 Tulemuslik värbamine: kuidas saavutada vastastikune sobivus?
03.04.2018 Visualiseerimine igapäevatöös - kuidas toetada mõtete tõhusamat teostamist?
27.03.2018 Töörahulolu-uuringu oskuslik planeerimine, läbiviimine ja analüüs
21.03.2018 Kuidas sotsiaalmeedias turundades edu saavutada?
13.03.2018 Teenusedisain - baasteadmised teenusekesksest mõtlemisest, meetoditest ja töövahendite rakendamisest
08.03.2018 Raamatupidamisest mitteraamatupidajale
07.03.2018 Hankes osalejate kvalitatiivne valik ja pakkumuste vastavuse kontroll
06.03.2018 Kirjalik eneseväljendus: ladus ja korrektne keelekasutus
28.02.2018 Üksikisiku maksuvaba tulu 2018
28.02.2018 Tulumaksuvaba miinimumi arvestamine ja erisoodustused 2018
21.02.2018 Aastaaruanne: 2016-2017 muudatustest ja traditsioonilistest võtmeteemadest
20.02.2018 Kriisikommunikatsioonipraktikum – kuidas kriisist võitjana välja tulla?
14.02.2018 VÄRBAMISKONVERENTS 2018: Kuidas värvata oskuslikult ja oskustepõhiselt?
08.02.2018 Keskastmejuhi arenguprogramm: planeerimine, otsustamine, muudatuste juhtimine
01.02.2018 Keskastmejuhi arenguprogramm: protsesside juhtimine
30.01.2018 Kaug- ja virtuaaltöö: kuidas teha koostööd ja juhtida inimesi, kui nad asuvad minust eemal?
25.01.2018 Isikuandmete töötlemine organisatsioonis: Euroopa Liidu andmekaitsereformi määruse muudatused
25.01.2018 Keskastmejuhi arenguprogramm: meeskonna juhtimine
18.01.2018 Keskastmejuhi arenguprogramm: enesejuhtimine
18.01.2018 Praktikult praktikule: Keskastmejuhi arenguprogramm
13.01.2018 Töösuhtest tulenevate tasude arvestus, töötasust kinnipidamine ja tasude väljamaksmine
14.12.2017 Põhivara arvestus raamatupidamises
07.12.2017 Tasuvusanalüüs - kõik tasuvusest!
29.11.2017 Esmaklassiline telefoniteenindus
21.11.2017 Korrektne dokumenditöö korraldus ja dokumenteerimine protsesside tõhustamiseks
12.11.2017 Ingliskeelsete ametikirjade korrektne vormistus
09.11.2017 Maksuseaduse muudatused 2017-2018 ja aktuaalsed probleemid
07.11.2017 Praktiline juhtimiskoolitus: Spetsialistist inimeste juhiks
01.11.2017 Praktiline ostujuhtimine: Tulemuslik ostutegevus kaubanduses
31.10.2017 Praktikult praktikule: Millal ja kuidas rakendada värbamiseks sourcing'ut?
25.10.2017 Kaasaegne arenguvestlus – lojaalsuse ja pühendumise töövahend
18.10.2017 Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine
17.10.2017 Kuidas turundada üritust internetis?
14.10.2017 Ettevõtte väärtuse kasvatamine läbi raamatupidamislike valikute
12.10.2017 Traditsiooniline ja tegevuspõhine eelarvestamine ettevõttes
10.10.2017 Piiriülene tööõigus ja maksustamine
05.10.2017 Kompetentsimudel – kuidas luua ja rakendada?
03.10.2017 Kuidas juhtida emotsioone?
27.09.2017 Kõik oluline erisoodustustest, sh jõustunud ja jõustuvad muudatused
26.09.2017 STRATEEGILINE ARENDUSSEMINAR: Personali arengut toetavad tegevused kooskõlas uuenenud täienduskoolituse standardiga
20.09.2017 Riigihangete algkursus
20.09.2017 Praktikult praktikule: Konfliktide lahendamine teenindussituatsioonides
19.09.2017 Spetsialistist juhiks: suhtlemiskompetentsid
12.09.2017 Uuenenud kinnisvarakeskkonna juhtimise ja korrashoiu standard ning selle kooskõla kinnisvara hooldamise ja haldamisega
07.09.2017 Teenindus- ja müügioskuste tipptase: jaatav keelekasutus
06.09.2017 Kuidas koostada kantseliidi- ja võõrkeelendivaba ametikirja ning dokumenti?
31.08.2017 Omahinna arvestamine
29.08.2017 Isikuandmete töötlemine organisatsioonis: Euroopa Liidu andmekaitsereformi määruse muudatused
24.08.2017 Praktikult praktikule: Ostuläbirääkimised – kuidas jõuda soovitud kokkuleppeni?
23.08.2017 Töösuhtest tulenevate tasude arvestus, töötasust kinnipidamine ja tasude väljamaksmine
22.08.2017 Töötasusüsteemi väljatöötamine tootmisettevõttes
17.08.2017 Maksuseaduse muudatused 2017–2018 ja aktuaalsed probleemid
15.06.2017 Tööõigusest ja maksudest raamatupidajale
01.06.2017 Dividendide maksustamine ning deklareerimine
31.05.2017 Kuidas muuta siseleht atraktiivseks ja sisukaks?
16.05.2017 Teenusedisain – baasteadmised teenusekesksest mõtlemisest, meetoditest ja töövahendite rakendamisest
10.05.2017 Kuidas valida vastavalt ametikohale õige värbamismeetod?
09.05.2017 Ingliskeelsete ametikirjade korrektne vormistus
08.05.2017 RTJ muudatused 2016
08.05.2017 Kuidas sündmused organisatsiooni kasuks tööle panna – kulurealt tulu poole
04.05.2017 Tulemuslik värbamine: kuidas saavutada vastastikune sobivus?
24.04.2017 Aastaaruanne 2016 – hoopis teistmoodi ja rohkemate võimalustega kui varasemalt!
18.04.2017 Kohustuslik üleminek e-arvetele ja selle korraldamine seadusega kooskõlas
07.04.2017 Sisekommunikatsiooni arenguprogramm: kuidas inimesi kaasa tõmmata?
05.04.2017 Uus riigihangete seadus – hankes osalejate kvalitatiivne valik ja pakkumuste vastavuse kontroll
04.04.2017 Esmaklassiline telefoniteenindus
28.03.2017 Kuidas juhtida emotsioone?
23.03.2017 Praktiline ostujuhtimine: Tulemuslik ostutegevus kaubanduses
22.03.2017 Isikuandmete töötlemine organisatsioonis: Euroopa Liidu andmekaitsereformi määruse muudatused
15.03.2017 Visualiseerimine igapäevatöös – kuidas toetada mõtete tõhusamat teostamist?
14.03.2017 Spetsialistist juhiks: suhtlemiskompetentsid
07.03.2017 Praktiline juhtimiskoolitus: spetsialistist inimeste juhiks
02.03.2017 Eristuv tööandja bränd ja töötajaid innustav väärtuspakkumine
21.02.2017 Põhivara arvestus raamatupidamises
16.02.2017 VÄRBAMISKONVERENTS 2017: Kuidas leida parimate oskustega töötajaid?
14.02.2017 Kõik oluline erisoodustustest, sh jõustunud ja jõustuvad muudatused
01.02.2017 Uue töötaja juhendamine ja sisseelamise toetamine töökohal
31.01.2017 Maksuseaduse muudatused 2017–2018 ja aktuaalsed probleemid
26.01.2017 Kaug- ja virtuaaltöö: kuidas teha koostööd ja juhtida inimesi, kui nad asuvad minust eemal?
25.01.2017 Edasiside ja jaatav keelekasutus tulemuslikkuse käivitajatena
24.01.2017 Traditsiooniline ja tegevuspõhine eelarvestamine ettevõttes
18.01.2017 Töösuhtest tulenevate tasude arvestus, töötasust kinnipidamine ja tasude väljamaksmine
14.12.2016 Kuidas töösuhet korrektselt alustada ja lõpetada?
13.12.2016 Käibemaksuseaduse korrektne täitmine
08.12.2016 Tööõigusest ja maksudest raamatupidajale
07.12.2016 Kirjalik eneseväljendus: ladus ja korrektne keelekasutus
01.12.2016 Kuidas koostada seadusega kooskõlas toimivat ametijuhendit?
29.11.2016 IT riskid ja võimalused kaasaegses organisatsioonis
24.11.2016 Kuidas juhtida ja juurutada muudatusi?
22.11.2016 Tootmis- ja müügijuhtide arenguprogramm – kuidas saavutada tulemuslik koostöö?
15.11.2016 Maksuseaduse muudatused 2016-2017 ja aktuaalsed maksuküsimused
09.11.2016 Kohustuslik üleminek e-arvetele ja selle korraldamine seadusega kooskõlas
09.11.2016 Arenguvestluste tulemuslik ettevalmistus ja läbiviimine
08.11.2016 Tulemusliku projektijuhtimise ABC
03.11.2016 Raamatupidamisest mitteraamatupidajale
01.11.2016 Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine
27.10.2016 Kuidas juhtida emotsioone?
25.10.2016 Uus riigihangete seadus – hankes osalejate kvalitatiivne valik ja pakkumuste vastavuse kontroll
20.10.2016 Töötasusüsteemi väljatöötamine tootmisettevõttes
18.10.2016 Korrektne asjaajamiskorraldus ja dokumenteerimine protsesside tõhustamiseks
12.10.2016 Tasuvusanalüüs - kõik tasuvusest!
06.10.2016 Ingliskeelsete ametikirjade korrektne vormistus
04.10.2016 Esmaklassiline telefoniteenindus
28.09.2016 Piiriülene tööõigus ja maksustamine
20.09.2016 STRATEEGILINE ARENDUSSEMINAR: Kaasaegsed personali arengu toetamise meetodid
19.09.2016 Kuidas luua organisatsioonile eesmärgipärane kvaliteedijuhtimissüsteem?
13.09.2016 Töösuhtest tulenevate tasude arvestus, töötasust kinnipidamine ja tasude väljamaksmine
10.09.2016 Refleksioon igapäevatöös – toetab otsustamist, eesmärkide saavutamist, tööalast arengut
08.09.2016 Kategooria juhtimise mõõdikud finantsanalüüsi võtmes
08.09.2016 Spetsialistist juhiks: suhtlemiskompetentsid
07.09.2016 Meediasuhted – luhtunud katsed ja õnnestunud rünnakud
06.09.2016 Headhunting- kuidas värvata läbi sihtotsingu?
05.09.2016 Finantsriskide hindamine, juhtimine ja maandamine erasektoris
30.08.2016 Kuidas toetada juhtide arengut?
24.08.2016 Kõik oluline erisoodustustest – s.h. jõustunud ja jõustuvad muudatused
18.08.2016 Kohustuslik üleminek e-arvetele ja selle korraldamine seadusega kooskõlas
16.08.2016 Investeeringute tasuvuse analüüs
14.08.2016 Töömotivatsioon – kuidas seda juhina mõjutada?
09.06.2016 Tööõigusest ja maksudest raamatupidajale
08.06.2016 Tulemuslik värbamine: Kuidas saavutada vastastikune sobivus?
26.05.2016 Ingliskeelne sõnavara personalitöös
24.05.2016 Praktiline juhtimiskoolitus: spetsialistist inimeste juhiks
19.05.2016 Spetsialistist juhiks: heast juhist suurepäraseks liidriks
17.05.2016 Käibekapital ja selle juhtimine
11.05.2016 Kuidas hooldada ja hallata kinnisvara seadusega kooskõlas?
05.05.2016 Tasuvusanalüüs – kõik tasuvusest!
28.04.2016 Tootmisettevõtte pideva parendamise metoodika "Kaizen" rakendamine
27.04.2016 Dividendide välja maksmine ja deklareerimine
26.04.2016 Kuidas kirjutada huvitavat kirja, teksti, artiklit?
20.04.2016 Ajajuhtimine - efektiivne organiseerimine ja ajakasutus
14.04.2016 Finantsanalüüsi praktiline kasutamine ettevõtte igapäevases töös
12.04.2016 Arenguvestluste tulemuslik ettevalmistus ja läbiviimine
07.04.2016 Töökuulutus - mis tagab sobivad kandidaadid?
06.04.2016 Rahaline ja mitterahaline motiveerimine
31.03.2016 Kuidas juhtida emotsioone?
30.03.2016 Töötasusüsteemi väljatöötamine ja korrigeerimine
30.03.2016 Riigihankest hankijale, sh muudatused riigihangete seaduses
17.03.2016 E-kaubanduse efektiivne kasutamine ettevõttes
16.03.2016 Visualiseerimine igapäevatöös – kuidas toetada mõtete tõhusamat teostamist?
10.03.2016 Kategooria juhtimise mõõdikud finantsanalüüsi võtmes
10.03.2016 Kuidas juhendada tööprotsesse tulemuslikult?
09.03.2016 Kompetentsimudel - kuidas luua ja rakendada?
08.03.2016 Traditsiooniline ja tegevuspõhine eelarvestamine ettevõttes
04.03.2016 Sisekommunikatsiooni arenguprogramm: kuidas sisesuhtlus toimima saada?
03.03.2016 Ingliskeelsete ametikirjade korrektne vormistus
03.03.2016 Uue töötaja juhendamine ja sisseelamise toetamine töökohal
01.03.2016 Karjääriplaneerimine ja ametikohtadele edutamine ettevõttesiseselt
25.02.2016 Kõik oluline erisoodustustest sh muudatused 2015-2016
18.02.2016 VÄRBAMISKONVERENTS 2016: Kuidas värvata konkurentsitihedal tööjõuturul?
17.02.2016 Esmaklassiline telefoniteenindus
16.02.2016 Praktiline juhtimiskoolitus: spetsialistist inimeste juhiks
11.02.2016 Kuidas töösuhet korrektselt alustada ja lõpetada?
04.02.2016 Spetsialistist juhiks: suhtlemiskompetentsid
28.01.2016 Tootmise ja müügi koostöö
27.01.2016 Maksuseaduse muudatused 2016-2017
21.01.2016 Töösuhtest tulenevate tasude arvestus, töötasust kinnipidamine ja tasude väljamaksmine
14.12.2015 Kuidas iseennast ja oma tööd tulemuslikumalt juhtida?
10.12.2015 Tööõigusest ja maksudest raamatupidajale
09.12.2015 Omahinna arvestamine tootmis- ja teenusettevõttele
08.12.2015 Spetsialistist juhiks: juht kui motivaator
02.12.2015 Kuidas valida vastavalt ametikohale õige värbamismeetod?
01.12.2015 Spetsialistist juhiks: suhtlemiskompetentsid
26.11.2015 Praktiline ostujuhtimine: Tulemuslik ostutegevus kaubanduses
24.11.2015 Kohmetust small talk'ist päris vestluseni
18.11.2015 Töötasust tööisuni ehk kuidas juhtida sisemist motivatsiooni?
12.11.2015 Koolitus- ja arendusplaani koostamine ja selle eelarvestamine
04.11.2015 Tulemuslik värbamine: Kuidas saavutada vastastikune sobivus?
03.11.2015 Raamatupidamisest mitteraamatupidajale
29.10.2015 Kuidas juhtida emotsioone?
27.10.2015 Põhivara arvestus raamatupidamises
26.10.2015 Tootmise juhtimine: kuidas tõsta efektiivsust ja säästa tootmiskulusid
20.10.2015 Multikultuurse organisatsiooni võlud ja valud
13.10.2015 Kõik oluline erisoodustustest sh muudatused 2015-2016
08.10.2015 Ajajuhtimine - efektiivne organiseerimine ja ajakasutus
06.10.2015 Ingliskeelsete ametikirjade korrektne vormistus
29.09.2015 Töötasusüsteemi väljatöötamine tootmisettevõttes
23.09.2015 Maksuseaduse muudatused 2016-2017
22.09.2015 Uue töötaja juhendamine ja sisseelamise toetamine töökohal
22.09.2015 Piiriülene tööõigus ja maksustamine
15.09.2015 Enesemotiveerimise oskused paremate tulemuste saavutamiseks
09.09.2015 Spetsialistist juhiks: heast juhist suurepäraseks liidriks
08.09.2015 Kuidas üritusest saab sündmus?
27.08.2015 Tasuvusanalüüs – kõik tasuvusest!
25.08.2015 Töösuhtest tulenevate tasude arvestus, töötasust kinnipidamine ja tasude väljamaksmine
18.08.2015 Dokumendihaldus: Kohustuslik e-arvetele üleminek ja dokumentide säilitamine
18.08.2015 Praktiline juhtimiskoolitus: spetsialistist inimeste juhiks
11.06.2015 Tööõigusest ja maksudest raamatupidajale
04.06.2015 Omahinna arvestamine
27.05.2015 Spetsialistist juhiks: suhtlemiskompetentsid
26.05.2015 Kategooria juhtimise mõõdikud
20.05.2015 Kuidas vormistada korrektset personalidokumentatsiooni?
13.05.2015 Praktiline juhtimiskoolitus: spetsialistist inimeste juhiks
12.05.2015 Kuluarvestus teoorias ja praktikas
07.05.2015 Praktiline riigihankekoolitus hankijale
30.04.2015 Kuidas valmib müüv e-uudiskiri ja e-kliendileht?
28.04.2015 Finantsanalüüs - ettevõtte edu alus
21.04.2015 Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine
09.04.2015 Eesti ja piiriülese võla sissenõudmine
07.04.2015 Töö analüüs efektiivsuse tagamiseks
31.03.2015 Kuidas juhtida emotsioone?
26.03.2015 Siseleht sisukaks ja populaarseks
25.03.2015 Tulemuslik värbamine: Kuidas saavutada vastastikune sobivus?
24.03.2015 Tootmise juhtimine: Kuidas tõsta efektiivsust ja säästa tootmiskulusid
17.03.2015 Majandusaastaaruande koostamine ja esitamine
12.03.2015 Kõik oluline erisoodustustest 2015
10.03.2015 Praktiline ostujuhtimine: Tulemuslik ostutegevus kaubanduses
05.03.2015 Tööandja bränding – eelistatud ettevõtete edu saladus
04.03.2015 Ingliskeelsete ametikirjade korrektne vormistus
26.02.2015 Maksuseaduse muudatused 2014-2015
25.02.2015 Rahaline ja mitterahaline motiveerimine
18.02.2015 Riskide hindamise ja haldamise võimalused
12.02.2015 VÄRBAMISKONVERENTS 2015: Kuidas eristuda, kohaneda ja töötajaid hoida?
10.02.2015 Palgasüsteemi väljatöötamine avalikus sektoris
05.02.2015 Dokumendihalduse digitaalne tulevik: digiarved, e-lahendused ja hübriidasjaajamine
27.01.2015 Tootmise ja müügi koostöö
22.01.2015 Liftikõne (elevator pitch)
22.12.2014 Kategooria juhtimise mõõdikud
11.12.2014 Tööõigusest ja maksudest raamatupidajale
09.12.2014 DWG joonised: kuidas mõõta, printida ja muuta kasutades tasuta tarkvara?
09.12.2014 Omahinna arvestamine
04.12.2014 Organisatsiooni võimekuse tagavad eluterved inimesed
03.12.2014 Kommunikatsioon juhi ametis
03.12.2014 Dokumendihaldus erasektoris
02.12.2014 Eesti ja piiriülese võla sissenõudmine
26.11.2014 Siseleht sisukaks ja populaarseks
25.11.2014 Spetsialistist juhiks: suhtlemiskompetentsid
19.11.2014 Süsteemse arhiivihalduse korraldamine avalikus sektoris
19.11.2014 Teenindus- ja müügijuhtimise koolitus
18.11.2014 Sisekontroll ja riskide maandamine organisatsioonis
18.11.2014 Põhivara arvestus raamatupidamises
13.11.2014 Piiriülene tööõigus ja maksustamine
12.11.2014 Kompetentside põhine värbamine
12.11.2014 Kuidas vormistada ja sõnastada korrektselt ametikirju?
11.11.2014 Privaatsuse ja infoturbe tagamine töö- ja teenistussuhetes
11.11.2014 Käibemaksuseaduse muudatused 2014-2015 ja piiriüleste tehingute maksustamine
06.11.2014 Esinemisjulguse treening - heast suurepäraseks!
05.11.2014 Turu-uuringu edukas planeerimine, läbiviimine ja rakendamine
05.11.2014 Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine
04.11.2014 Kommunikatsioon juhi ametis
30.10.2014 Maksudest juhile: Mida on vaja teada edukaks ettevõtluseks?
30.10.2014 Konfliktse suhte juhtimise treening
29.10.2014 Omahinna arvestamine
28.10.2014 Lihtne finantsplaneerimine mikroettevõttele
28.10.2014 Arenguvestluste tulemuslik ettevalmistus ja läbiviimine
22.10.2014 Edukas tarkvaraprojekt - teadlik ja tõhus tellija ning täitja koostöö
21.10.2014 Töösuhte lõpetamine: praktilised nõuanded juristilt ja personalijuhilt
16.10.2014 Kategooria juhtimise mõõdikud
15.10.2014 Raamatupidamise sise-eeskiri - vormilisest dokumendist praktilise töövahendini
14.10.2014 Maksuseaduse muudatused 2014-2015
14.10.2014 Praktiline personalitöö
08.10.2014 Ajajuhtimine – kuidas säästa enda ja teiste aega?
08.10.2014 Praktiline juhtimiskoolitus: spetsialistist inimeste juhiks
07.10.2014 Ingliskeelsete ametikirjade korrektne vormistus
03.10.2014 Sisekommunikatsiooni arenguprogramm: kuidas sisesuhtlus toimima saada?
02.10.2014 Arengu- ja hindamisvestluste läbiviimine avalikus sektoris
01.10.2014 Euroopa Liidu toetused 2014-2020
30.09.2014 Kuidas üritusest saab sündmus?
25.09.2014 Algbilansist lõppbilansini
24.09.2014 Tootmise juhtimine: Kuidas tõsta efektiivsust ja säästa tootmiskulusid
23.09.2014 Tööandja bränding – eelistatud ettevõtete edu saladus
18.09.2014 Praktiline ostujuhtimine: kuidas saavutada parimad tulemused?
17.09.2014 Kõik oluline erisoodustustest sh muudatused 2014-2015
16.09.2014 Esinemisjulguse treening - heast suurepäraseks!
10.09.2014 Riskide hindamise ja haldamise võimalused
09.09.2014 Palgasüsteemi väljatöötamine avalikus sektoris
04.09.2014 Töö analüüs efektiivsuse tagamiseks
03.09.2014 Õnnestunud töövestlus – eeltegevused, läbiviimine, valik
02.09.2014 Töötajate register, tüüpvead ja sanktsioonid
27.08.2014 Maksudest juhile: Mida on vaja teada edukaks ettevõtluseks?
26.08.2014 Kuluarvestus teoorias ja praktikas
21.08.2014 Digiarved, digitaalne dokumendihaldus ja hübriidasjaajamine
19.08.2014 Turu-uuringu edukas planeerimine, läbiviimine ja rakendamine
12.06.2014 Venekeelsete ametikirjade korrektne koostamine
11.06.2014 Tööõigusest ja maksudest raamatupidajale
10.06.2014 Süsteemse arhiivihalduse korraldamine avalikus sektoris
05.06.2014 Kõik oluline käibemaksust sh muudatused 2014-2015
04.06.2014 Juhtimiskoolitus teenindus- ja müügijuhtidele
03.06.2014 Kuidas vormistada korrektset personalidokumentatsiooni?
29.05.2014 Tööõigus: milline on töötaja vastutus töösuhtes?
28.05.2014 Töö analüüs efektiivsuse tagamiseks
27.05.2014 Spetsialistist juhiks: suhtlemiskompetentsid
20.05.2014 Kompetentside põhine värbamine
15.05.2014 Kuidas valmib hea kliendileht?
13.05.2014 Praktiline juhtimiskoolitus: spetsialistist inimeste juhiks
07.05.2014 Edukas tarkvaraprojekt – teadlik ja tõhus tellija ning täitja koostöö
06.05.2014 Arenguvestluste tulemuslik ettevalmistus ja läbiviimine
30.04.2014 Projektipõhine raamatupidamine
29.04.2014 Konfliktse suhte juhtimise treening
22.04.2014 Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine
17.04.2014 Töösuhte juhtimine: Aastaaegade filosoofia arendamises ja tööõiguses
16.04.2014 Piiriülene tööõigus ja maksustamine
15.04.2014 Kuidas vormistada ja sõnastada korrektselt ametikirju?
10.04.2014 Kommunikatsioon juhi ametis
09.04.2014 Dokumendihaldus erasektoris
08.04.2014 Õnnestunud töövestlus – eeltegevused, läbiviimine, valik
02.04.2014 Projektijuhtimine teoorias ja praktikas
25.03.2014 Põhivara arvestus raamatupidamises
19.03.2014 Majandusaastaaruande koostamine ja esitamine
18.03.2014 Spetsialistist juhiks: suhtlemiskompetentsid
06.03.2014 Töösuhte lõpetamine: praktilised nõuanded juristilt ja personalijuhilt
27.02.2014 Praktiline personalitöö
20.02.2014 Arengu- ja hindamisvestluste läbiviimine avalikus sektoris
19.02.2014 Praktiline ostujuhtimine: kuidas saavutada parimad tulemused?
18.02.2014 Kõik oluline erisoodustustest sh muudatused 2014
13.02.2014 Raamatupidamise sise-eeskiri - vormilisest dokumendist praktilise töövahendini
12.02.2014 VÄRBAMISKONVERENTS 2014: mida teevad edukad tööjõuturul hästi?
06.02.2014 Sisekontroll ja riskide maandamine organisatsioonis
05.02.2014 Ingliskeelsete ametikirjade korrektne vormistus
04.02.2014 Projektijuhtimine teoorias ja praktikas
30.01.2014 Palgasüsteemi väljatöötamine avalikus sektoris
29.01.2014 Kuluarvestus teoorias ja praktikas
28.01.2014 Kuidas vormistada korrektset personalidokumentatsiooni?
22.01.2014 Maksuseaduste muudatused 2014
21.01.2014 Digitaalne dokumendihaldus: hübriidasjaajamine ja muudatused maksekorralduses
12.12.2013 Raamatupidamisest ja finantsidest otsustajale
12.12.2013 Tööõigusest juhi praktikas
11.12.2013 Tööõigusest ja maksudest raamatupidajale
10.12.2013 Majandusaastaaruande koostamine ja esitamine
05.12.2013 Arengu- ja hindamisvestluste läbiviimine avalikus sektoris
05.12.2013 Metafoorkaardid kui aktiivõppevahend
03.12.2013 Praktiline juhtimiskoolitus: spetsialistist inimeste juhiks
28.11.2013 Raamatupidamise sise-eeskiri - vormilisest dokumendist praktilise töövahendini
27.11.2013 Kompetentsidepõhine värbamine
26.11.2013 Kuidas vormistada ja sõnastada korrektselt ametikirju?
19.11.2013 Põhivara arvestus raamatupidamises
14.11.2013 Suhtlemisoskuste arendamise treening - heast suurepäraseks!
12.11.2013 Systemic thinking and acting: How to succeed within an complex organization
12.11.2013 Edukalt toimiva organisatsiooni võti - süsteemne mõtlemine ja tegutsemine
12.11.2013 Piiriülene tööõigus ja maksustamine
05.11.2013 Arenguvestluste tulemuslik ettevalmistus ja läbiviimine
23.10.2013 Õnnestunud töövestlus – eeltegevused, läbiviimine, valik
22.10.2013 Spetsialistist juhiks: suhtlemiskompetentsid
16.10.2013 Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine
11.10.2013 Sisekommunikatsiooni arenguprogramm: kuidas sisesuhtlus toimima saada?
10.10.2013 Konfliktse suhte juhtimise treening
03.10.2013 Ingliskeelsete ametikirjade korrektne vormistus
02.10.2013 Arengu- ja hindamisvestluste läbiviimine avalikus sektoris
25.09.2013 Sisekommunikatsioon kui efektiivne muudatuste juhtimise vahend
24.09.2013 Systemic thinking and acting: How to succeed within an complex organization
24.09.2013 Edukalt toimiva organisatsiooni võti – süsteemne mõtlemine ja tegutsemine
19.09.2013 Personaliuuringu ettevalmistus, läbiviimine ja tulemuste analüüs
18.09.2013 Kõik oluline erisoodustustest 2013
17.09.2013 Esinemisjulguse treening - heast suurepäraseks!
11.09.2013 Spetsialistist juhiks: suhtlemiskompetentsid
10.09.2013 Ülevaade pensioniõigusest ja muudatustest riikliku pensionikindlustuse seaduses
28.08.2013 Kuidas vormistada korrektset personalidokumentatsiooni?
27.08.2013 Spetsialistist juhiks: suhtlemiskompetentsid
22.08.2013 Kuidas luua toimivad kommunikatsioonipõhimõtted?
21.08.2013 Digiarved, digitaalne dokumendihaldus ja muudatused arhiivihalduses
12.06.2013 Tööõigusest ja maksudest raamatupidajale
11.06.2013 Põhivara arvestus raamatupidamises
06.06.2013 Puhkustega seotud aktuaalseid küsimusi
30.05.2013 Süsteemsest planeerimisest efektiivse tegevuseni
28.05.2013 Kuidas vormistada ja sõnastada korrektselt ametikirju?
21.05.2013 Õnnestunud töövestlus – eeltegevused, läbiviimine, valik
16.05.2013 Kuidas ennast ja teisi motiveerida?
14.05.2013 Piiriülene tööõigus ja maksustamine
09.05.2013 Tööõigusest juhi praktikas
08.05.2013 Sisekommunikatsiooni arenguprogramm: kuidas sisesuhtlus toimima saada?
07.05.2013 Praktiline juhtimiskoolitus: spetsialistist inimeste juhiks
30.04.2013 Metafoorkaardid kui aktiivõppevahend
24.04.2013 Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine
23.04.2013 Uuringute läbiviimine Google keskkonnas
17.04.2013 Milline tulemustasusüsteem motiveerib müügipersonali?
17.04.2013 Sisekommunikatsioon kui efektiivne muudatuste juhtimise vahend
11.04.2013 Eneseväljendusoskus - eduka imago alus
09.04.2013 Arenguvestluste tulemuslik ettevalmistus ja läbiviimine
03.04.2013 Ajajuhtimiskoolitus: kuidas planeeritu ellu viia?
28.03.2013 Elementaarne raamatupidamine
27.03.2013 Kuidas luua toimivad kommunikatsioonipõhimõtted?
19.03.2013 Metafoorkaardid kui aktiivõppevahend
13.03.2013 Muudatuste juhtimine
07.03.2013 Spetsialistist juhiks: suhtlemiskompetentsid
06.03.2013 Kuidas vormistada ja sõnastada korrektselt ametikirju?
05.03.2013 Lisamüük teeninduses (Tartu)
28.02.2013 Metafoorkaardid kui aktiivõppevahend (Tartu)
28.02.2013 Praktiline müügikoolitus: süsteemne müük (Tartu)
27.02.2013 Ingliskeelsete ametikirjade korrektne vormistus
26.02.2013 Personaliuuringu ettevalmistus, läbiviimine ja tulemuste analüüs
20.02.2013 Personali efektiivne arvestus ja töökorraldus
19.02.2013 Praktiline müügikoolitus: süsteemne müük
14.02.2013 Lisamüük teeninduses
13.02.2013 Maksumuudatused 2013 ja kõik erisoodustustest
12.02.2013 Mõjusa esinemise kunst
07.02.2013 Tööõigusest juhi praktikas
06.02.2013 VÄRBAMISKONVERENTS 2013: Rahvusvaheline värbamine ja uue põlvkonna ootus
05.02.2013 Delegeerimine: kaasamise põhisaladus
31.01.2013 Töö-, puhke- ja puhkuseajaga seotud tööõiguslikud küsimused
30.01.2013 Kuidas vormistada korrektset personalidokumentatsiooni?
29.01.2013 Ülevaade pensioniõigusest ja muudatustest riikliku pensionikindlustuse seaduses
24.01.2013 Milline tulemustasusüsteem motiveerib müügipersonali?
22.01.2013 Internetiturunduse koolitus: kuidas olla veebis number 1
15.01.2013 Praktiline juhtimiskoolitus: spetsialistist inimeste juhiks
13.12.2012 Tööõigusest ja maksudest raamatupidajale
12.12.2012 Kuidas kirjutada mõjusaid ja tulemuslikke e-kirju?
11.12.2012 E-arved ja digitaalne dokumendihaldus
04.12.2012 Esinemistreening: Kuidas suurendada esinemisoskusega seotud võlusid ja vähendada valusid?
29.11.2012 Kuidas ennast ja teisi motiveerida?
28.11.2012 Ideest eesmärgini, eesmärgist tulemuseni
15.11.2012 Stress ja sellega toimetulek
14.11.2012 Sisekommunikatsioon kui efektiivne muudatuste juhtimise vahend
08.11.2012 Klienditeenindajale psühholoogiast: Positiivne mina-pilt suurepärase kliendisuhte alus (Pärnu)
06.11.2012 Praktiline juhtimiskoolitus: spetsialistist inimeste juhiks
01.11.2012 Mõjusa esinemise kunst
24.10.2012 Suhtlemistreening III: Erinevad isiksusetüübid suhtlemissituatsioonides
18.10.2012 Kuidas pidada edukaid läbirääkimisi?
17.10.2012 Suhtlemistreening II: Eneseväljendusoskuse arendamine
11.10.2012 Klienditeenindajale psühholoogiast: Positiivne mina-pilt suurepärase kliendisuhte alus (Jõhvi)
10.10.2012 Suhtlemistreening I: Esmamulje teadlik kujundamine kui hea suhtluse alus
09.10.2012 Delegeerimine: kaasamise põhisaladus
03.10.2012 Kuidas juhtida koosolekuid tulemuslikult?
27.09.2012 Praktiline müügikoolitus: süsteemne müük
26.09.2012 Kuidas vormistada ja sõnastada korrektselt ametikirju?
25.09.2012 Ideest eesmärgini, eesmärgist tulemuseni!
19.09.2012 Koolitusbuffee
19.09.2012 Klienditeenindajale psühholoogiast: Positiivne mina-pilt suurepärase kliendisuhte alus (Tartu)
18.09.2012 Ajajuhtimiskoolitus: kuidas planeeritu ellu viia?
13.09.2012 Kuidas end kehtestada ja toime tulla konfliktiga?
12.09.2012 Tööõigusest ja maksudest raamatupidajale
28.08.2012 Internetiturunduse koolitus: kuidas olla veebis number 1
22.08.2012 Esinemistreening: Kuidas suurendada esinemisoskusega seotud võlusid ja vähendada valusid?
16.08.2012 Mida peab teadma tööohutusest, et vastata Tööinspektsiooni nõuetele?
14.06.2012 E-arved ja digitaalne dokumendihaldus
12.06.2012 Keskmise töötasu arvestamise kord, renditöö ja töölähetused
06.06.2012 Võõrtööjõud ning piiriülene liikumine teoorias ja praktikas
05.06.2012 Kuidas kujundada kollektiivis positiivset mikrokliimat?
31.05.2012 Kuidas pidada edukaid läbirääkimisi?
30.05.2012 Kuidas koostada korrektne ostu-müügileping?
29.05.2012 Põhitõed meeskonna toimimisest organisatsioonis
17.05.2012 Töölepingu erivormid – võlaõiguslike teenuste osutamise lepingud
15.05.2012 Teenindusseminar: Mis tagab konkurentsieelise ja suurepärase teeninduskultuuri?
10.05.2012 Kuidas kirjutada mõjusaid ja tulemuslikke e-kirju?
09.05.2012 Tunnustamine ja innustamine
08.05.2012 Eneseväljenduse ja esmamulje psühholoogilised aspektid
25.04.2012 Kuidas juhtida koosolekuid tulemuslikult?
24.04.2012 Ülevaade pensioniõigusest ja kohtupraktikast pensionivaidlustes
19.04.2012 Stress ja sellega toimetulek
11.04.2012 Esinemistreening: Kuidas vähendada esinemisoskusega seotud valusid ja suurendada võlusid?
05.04.2012 Enesejuhtimiskoolitus: Kuidas ise ennast juhtida?
21.03.2012 Suhtlemistreening III: Erinevad isiksusetüübid suhtlemissituatsioonides
20.03.2012 Psühholoogiasari: Väärtushinnangud, eesmärgid, motivatsioon - kuidas soodustada potentsiaali rakendamist?
15.03.2012 Kuidas pidada edukaid läbirääkimisi?
14.03.2012 Suhtlemistreening II: Eneseväljendusoskuse arendamine
13.03.2012 Psühholoogiasari: Probleemide lahendamine - keeruliste situatsioonidega toimetulek
07.03.2012 Suhtlemistreening I: Kontakti loomine kui hea suhtluse alus
06.03.2012 Psühholoogiasari: Konflikti juhtimine - kuidas juhtida konflikti?
29.02.2012 Kuidas koostada korrektne ostu-müügileping?
28.02.2012 Psühholoogiasari: Manipulatsioon - kuidas manipulatsiooni ära tunda ja sellega toime tulla?
22.02.2012 Kuidas vormistada ja sõnastada korrektselt ametikirju?
21.02.2012 Psühholoogiasari: Kuidas seista oma vajaduste eest teisi kahjustamata?
16.02.2012 Võlgade sissenõudmisprotsess: Kuidas mõjutada võlgnikku?
15.02.2012 Kõik oluline erisoodustustest, sh 2012 aasta muudatused
14.02.2012 Psühholoogiasari: Kehakeel - mida väljendab kehakeel?
08.02.2012 VÄRBAMISKONVERENTS: Kuidas jõuda parimate valikuteni?
07.02.2012 Psühholoogiasari: Kuulamisoskused - kuidas saada heaks kuulajaks?
31.01.2012 Psühholoogiasari: Eneseregulatsioon suhtlemissituatsioonides
26.01.2012 Seminar: Koolitushanked - kuidas tellida tulemuslikku koolitust?
25.01.2012 Kommunikatsioonikoolitus: Edukalt töötajatest klientideni
18.01.2012 Muudatused keskmise töötasu arvestamise korras ja töölepinguga seotud aktuaalsed küsimused
12.01.2012 Töölepinguvormid - juriidilised aspektid ja kohtupraktika
08.12.2011 Suhtlemisoskuste arendamise treening - heast suurepäraseks!
06.12.2011 Võlgade sissenõudmisprotsess: Kuidas mõjutada võlgnikku?
30.11.2011 Kuidas kirjutada mõjusaid ja tulemuslikke kirju?
30.11.2011 Müügitreening III - Tulemuslik müügimeeskond
25.11.2011 Müügitreening II - Strateegiline müük
24.11.2011 KONVERENTS: SISEKOOLITUS – MILLEKS SEDA VAJA ON? Aasta Sisekoolitaja 2011 väljakuulutamine
18.11.2011 Müügitreening - Kuidas müüa teenust? (18., 25., 30.11.2011)
18.11.2011 Müügitreening I - Müügivõimaluste kaardistamine
10.11.2011 Töölepinguga seotud tasustamis- ja tööajaarvestuslikud küsimused
09.11.2011 Psühholoogiakoolitus: Psühholoogilised teadmised edukaks personalitööks!
19.10.2011 Mentorite baaskoolitus - kuidas saada heaks juhendajaks?
12.10.2011 Seminar: Koolitushanked - kuidas hankida ja pakkuda tulemuslikku koolitust?
11.10.2011 Töölepingu seadus versus võlaõigusseadus korrektsetes töösuhetes
06.10.2011 Enesejuhtimiskoolitus: Kuidas ise ennast juhtida?
30.09.2011 Müügitreening III - Tulemuslik müügimeeskond
23.09.2011 Müügitreening II - Strateegiline müük
21.09.2011 Suhtlemistreening III: Erinevad isiksusetüübid suhtlemissituatsioonides
14.09.2011 Suhtlemistreening II: Eneseväljendusoskuse arendamine
09.09.2011 Müügitreening - Kuidas müüa koolitusteenust? (9.-30.09.2011)
09.09.2011 Müügitreening I - Müügivõimaluste kaardistamine
07.09.2011 Suhtlemistreening I: Kontakti loomine kui hea suhtluse alus
06.09.2011 Coaching – suurepäraseid tulemusi treeniv juhtimisstiil
25.08.2011 Supervisiooni ja kovisiooni rakendamine organisatsioonis II
18.08.2011 Supervisiooni ja kovisiooni rakendamine organisatsioonis I
15.06.2011 Suhtlemisoskuste treening – heast suurepäraseks!
31.05.2011 Mentorlus – tõhus arenguvõimalus organisatsiooni töötajatele
25.05.2011 Supervisioon ja kovisioon – tulemustele keskenduv lähenemine organisatsioonis
04.05.2011 Mentorlus, coaching, supervisioon – milline on õige valik organisatsioonile?

 
  Otsing
 
 
Free website - Webbyt