Koolitused

24.05.2018 Keskastmejuhi arenguprogramm: protsesside juhtimine
31.05.2018 Keskastmejuhi arenguprogramm: planeerimine, otsustamine, muudatuste juhtimine
05.06.2018 Spetsialistist juhiks: suhtlemiskompetentsid
06.06.2018 Omahinna arvestamine
12.06.2018 Põhivara arvestus raamatupidamises
13.06.2018 Isikuandmete töötlemine personalitöös alates 25.05.2018
22.08.2018 Edasiside ja jaatav keelekasutus tulemuslikkuse käivitajatena
23.08.2018 Olulisemad muudatused käibemaksuseaduses kuni 2018
28.08.2018 Praktikult praktikule: personali järelkasvu planeerimisest arendamiseni
28.08.2018 Traditsiooniline või tegevuspõhine eelarvestamine ettevõttes?
06.09.2018 Esmaklassiline telefoniteenindus
11.09.2018 Tööõigusest ja maksudest raamatupidajale
12.09.2018 Praktikult praktikule: Läbirääkimised - kuidas jõuda soovitud kokkuleppeni?
13.09.2018 Tasuvusanalüüs - kõik tasuvusest!
18.09.2018 Millised on e-teenuste osutajate kohustused uue isikuandmete kaitse määruse valguses?
19.09.2018 Töösuhte korrektne sõlmimine ja lõpetamine
20.09.2018 Praktikult praktikule: keskastmejuhi arenguprogramm
25.09.2018 Teenindus- ja müügioskuste tipptase: jaatav keelekasutus
26.09.2018 Kuidas emotsioone teadlikult juhtida?
02.10.2018 Tõhus koostöö – parim viis tulemusteni
03.10.2018 Praktikult praktikule: millal ja kuidas rakendada värbamisel sourcing'ut?
09.10.2018 Müügitegevuse tulemuslik juhtimine: mõõtmine, monitoorimine, hindamine ja tagasisidestamine
10.10.2018 Piiriülene tööõigus ja maksustamine
12.10.2018 Sisekommunikatsiooni arenguprogramm: kuidas inimesi kaasa tõmmata?
17.10.2018 Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine
31.10.2018 Praktiline ostujuhtimine: Tulemuslik ostutegevus kaubanduses
06.11.2018 Praktiline juhtimiskoolitus: spetsialistist inimeste juhiks
08.11.2018 Kaasaegne arenguvestlus – lojaalsuse ja pühendumise töövahend
14.11.2018 Praktikult praktikule: Kuidas arendada konkurentsivõimelist toodet toiduainetööstuses?