Arhiiv
Tellimuskoolitused
Töötukassa koolituskaart
Kliendi tagasiside
   

banner
 
Koolitused
EST » Koolitused
Prindi
     
 

23.08.2017 Töösuhtest tulenevate tasude arvestus, töötasust kinnipidamine ja tasude väljamaksmine
24.08.2017 Praktikult praktikule: Ostuläbirääkimised – kuidas jõuda soovitud kokkuleppeni?
29.08.2017 Isikuandmete töötlemine organisatsioonis: Euroopa Liidu andmekaitsereformi määruse muudatused
31.08.2017 Omahinna arvestamine
06.09.2017 Kuidas koostada kantseliidi- ja võõrkeelendivaba ametikirja ning dokumenti?
07.09.2017 Teenindus- ja müügioskuste tipptase: jaatav keelekasutus
12.09.2017 Uuenenud kinnisvarakeskkonna juhtimise ja korrashoiu standard ning selle kooskõla kinnisvara hooldamise ja haldamisega
14.09.2017 Tasuvusanalüüs – kõik tasuvusest!
19.09.2017 Spetsialistist juhiks: suhtlemiskompetentsid
20.09.2017 Riigihangete algkursus
20.09.2017 Praktikult praktikule: Konfliktide lahendamine teenindussituatsioonides
26.09.2017 STRATEEGILINE ARENDUSSEMINAR: Personali arengut toetavad tegevused kooskõlas uuenenud täienduskoolituse standardiga
27.09.2017 Kõik oluline erisoodustustest, sh jõustunud ja jõustuvad muudatused
28.09.2017 Korrektne asjaajamiskorraldus ja dokumenteerimine protsesside tõhustamiseks
03.10.2017 Kuidas juhtida emotsioone?
04.10.2017 Ingliskeelsete ametikirjade korrektne vormistus
05.10.2017 Kompetentsimudel – kuidas luua ja rakendada?
10.10.2017 Piiriülene tööõigus ja maksustamine
11.10.2017 Esmaklassiline telefoniteenindus
12.10.2017 Traditsiooniline ja tegevuspõhine eelarvestamine ettevõttes
17.10.2017 Uus riigihangete seadus – hankes osalejate kvalitatiivne valik ja pakkumuste vastavuse kontroll
18.10.2017 Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine
20.10.2017 Praktikult praktikule: Keskastmejuhi arenguprogramm
25.10.2017 Kaasaegne arenguvestlus – lojaalsuse ja pühendumise töövahend
31.10.2017 Praktikult praktikule: Millal ja kuidas rakendada värbamiseks sourcing'ut?
01.11.2017 Praktiline ostujuhtimine: Tulemuslik ostutegevus kaubanduses
02.11.2017 Raamatupidamisest mitteraamatupidajale
07.11.2017 Praktiline juhtimiskoolitus: Spetsialistist inimeste juhiks
14.11.2017 Ettevõtte väärtuse kasvatamine läbi raamatupidamislike valikute
14.11.2017 Tulemuslik lisamüük telefonis, näost näkku ja e-kirja teel
15.11.2017 Teenusedisain – baasteadmised teenusekesksest mõtlemisest, meetoditest ja töövahendite rakendamisest
14.12.2017 Tööõigusest ja maksudest raamatupidajale
01.02.2018 Tulemuslik värbamine: kuidas saavutada vastastikune sobivus?

 
  Otsing
 
 
Free website - Webbyt