Arhiiv
Tellimuskoolitused
Töötukassa koolituskaart
Kliendi tagasiside
   

banner
 
Koolitused
EST » Koolitused
Prindi
     
 

Korrektne asjaajamiskorraldus ja dokumenteerimine protsesside tõhustamiseks

28.09.2017

Koolitusel saab ülevaate dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivatest riiklikest normdokumentidest ning asjaajamiskorra koostamise vajalikkusest. Osaleja omandab teadmised asjaajamiskorra väljatöötamise protsessist ja koostamise struktuurist ning praktilised oskused asjaajamiskorra loomiseks ning organisatsiooni tegevuste dokumenteerimiseks ja protokollide korrektseks koostamiseks.

Koolitaja Janne Kerdo on Tallinna Majanduskooli sekretäritöö valdkonna juhtivõpetaja. Lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli halduskorralduse erialal ja dokumendihalduse magistriõppe. Omab dokumendihalduri V taseme kutsetunnistust. Omab pikaaegset kogemust lektorina  asjaajamis- ja bürootöö kursustel läbiviimisel. Osalenud erinevates valdkonnaalastes projektides - kirjastandardi väljatöötamine, valdkonna kutsestandardite "Sekretär, tase 5", "Juhiabi, tase 6" ja "Bürootöötaja, tase 4" väljatöötamisel. On Eesti Juhi Abi Ühingu juhatuse liige, liige Dokumendihaldurite Ühingus, ja  Eesti Konsultantide Assotsiatsioonis.

09.4510.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.0011.30 Dokumenteerimise vajalikkus ja valdkonda reguleerivad õigusaktid
Dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivad õigusaktid (seadused, määrused)
Organisatsiooni tegevuste dokumenteerimine

11.3011.45 Kohvipaus

11.4513.15 Asjaajamiskorra väljatöötamise protsess ja koostamise struktuur
Dokumendisüsteemi alusdokumendid
Asjaajamiskorra väljatöötamise protsess, koostamine, muutmine

13.1514.00 Lõuna

14.0015.30 Protokollimise olemus ja vajalikkus
Protokollimise vajalikkus ja viisid
Protokoll ja memo
Protokolli koostamine, kohustuslikud osad

Koolituse eesmärk: Omandada ülevaade asjaajamiskorra ja protokollimise olemustest ja vajalikkusest ning teadmised ja oskused asjaajamiskorra väljatöötamisest ja koosolekute korrektsest protokollimisest.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• omab ülevaadet dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivatest riiklikest normdokumentidest;
• teab organisatsiooni dokumendisüsteemi loomise võimalusi ning mõistab kokkulepitud reeglite kehtestamise vajalikkust;
• mõistab asjaajamiskorra ja selle kaasajastamise vajalikkust organisatsioonis;
• teeb ettepanekuid asjaajamiskorra loomisel või kaasajastamisel, lähtudes kehtivatest nõuetest;
• mõistab organisatsiooni tegevuste dokumenteerimise vajalikkust;
• koostab koosoleku protokolli, lähtudes dokumentide vormistamise heast tavast ja lähtudes normatiiv- ja õigusaktidest.

Sihtgrupp: Asjaajajad, dokumendihaldurid, sektretärid, juhiabid, assistendid, spetsialistid, kes tegelevad organisatsioonis asjaajamiskorra väljatöötamise ja kaasajastamisega ning koosolekute protokollimisega.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Õppemeetodid:
• interaktiivne loeng
• praktilised harjutused ja näited

Toimumisaeg: 28. september 2017 kell 10.0015.30

Koolituse kogumaht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn seminariruum (Narva mnt 7c, Tallinn)

Koolituse maksumus: Kuni 13. septembrini 169 eurot + 20% km osaleja kohta, alates 14. septembrist 199 eurot + 20% km osaleja kohta.

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 25. septembriks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

 Liisi Männistu
 Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
 koolitusjuht
 E-post liisi.mannistu@excellence.ee
 Telefon +372 648 7000
 GSM +372 58 417 448
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas! 
  Otsing
 
 
Free website - Webbyt