Arhiiv
Tellimuskoolitused
Kliendi tagasiside
   

banner
 
Koolitused
EST » Koolitused
Prindi
     
 

Edasiside ja jaatav keelekasutus tulemuslikkuse käivitajatena

22.08.2018

Edasiside (feedforward) on vahend inimese enda muutumistahte käivitamiseks. Kui kõhkleme tagasisides või kui oleme olukorras, kus tagasiside end ei õigusta, siis tuleks võimalusel anda edasisidet.

Edasiside on oma olemuselt positiivne sõnum, mis kannab endas mõtet, et on usk teise inimese võimekusse ja arengupotentsiaali. Jaatav sõnum pakub lahendusi, eitav sõnum tekitab vastupanu ja tõrksust.

Edasiside on tulevikku suunatud ja kannab endas positiivset jõustamist. Edasiside andmine põhineb eeldusel, et sõnumi saaja on võimeline tulevikus tegema positiivseid muudatusi. Edasiside seostub töötaja positiivse enesekuvandiga ja võimaldab seda täiendada või olemasolevaid harjumusi muuta.

Edasiside kirjeldab ootusi töötaja käitumisele, tegevuse soovitavat tulemust. Oma kaastöötajate või alluvate tegevusi jälgides ja natuke ette mõeldes on lihtne anda neile edasisidet. Saab anda soovitusi, kuidas midagi kiiremini lõpuni viia, kuidas töötulemus parem oleks, kuidas muuta oma käitumist meeskonna paremaks kaasamiseks, kuidas keeruka kolleegiga toime tulla. Koolitusel õpime edasiside kasutamist läbi praktiliste hajutuste.

Koolitusel vaatleme erinevate keelekasutuste kaugeleulatuvat mõju töökeskkonnale ja sõnumi tõhususele. Jaatav keelekasutus kuulub nii tagasiside kui edasiside juurde. Koolitusel uurime, kuidas jaatava keelekasutusega muuta mõjusamaks tagasisidet, edasisidet ja teisi arendusvahendeid.

Koolitusel saab omandada oskusi edasiside koheseks kasutamiseks ja selle oskuse edasi andmiseks organisatsioonis. Koolitusel käsitleme jaatava keelekasutuste mõju töökeskkonna suhtlusolukordades ja õpime rakendama jaatavat sõnakasutust erinevate arendusvahendite kontekstis.


Koolitaja Kreet Aun – coach ja ja koostöötreener, superviisor ja koolitaja. Kreedal on seitseteist aastat kogemust töötamisest ja koolitamisest erinevatest ettevõtetest teenusearendamise valdkonnas, sh ettevõttes If P&C Insurance AS. Kreet on üle kuue aasta tegelenud ekspordi- ja müügijuhtimise ning kliendisuhetega innovaatilises eksportivas metallitööstuse ettevõttes. Kokku on Kreedal kümme aastat kogemust kliendisuhete loomise ja hoidmise alal. Suhtlemistreener, koostöötreener, superviisor, Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu liige, kes on ANSE standardile vastava superviisori ja coachi kvalifikatsiooni omandanud TLÜ Avatud Ülikoolis. On coachingu praktika käigus töötanud eriilmeliste meeskondadega ning toetab individuaalset arengut positiivse kommunikatsiooni võtmes. Kreet on tegutsenud sisekoolitajana ning olnud SELF II OÜ koostööpartner-koolitaja, käivitanud ja toetanud edukalt koostöötavaid meeskondi, panustanud organisatsioonide protsesside ja struktuuride korrastamisse, kvaliteedijuhtimise ning ISO:9001 rakendamisse.

09.4510.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.0011.30 Edasiside ja tagasiside – kus, millal ja miks?
Kas muuta saab tulevikku või minevikku?
Millised on edasiside ja tagasiside erisused arendusvahenditena?
Mis on edasiside olemus, kasud ja piirangud?
Millised on olukorrad, kus edasiside kasutamine töötab?

11.3011.45 Kohvipaus

11.4513.15 Edasiside kasutamine efektiivse arendusvahendina
Kuidas kasutada edasisidet praktikas?
Kuidas arendada endas võimet märgata, toetada ja edasisidestada?
Kuidas anda edasi positiivset kogemust edasisidest?

13.1514.00 Lõuna

14.0015.30 Jaatava keelekasutuse jõud
Kas keelekasutusel on mõju töökeskkonnale?
Milline keelekasutus teeb sõnumi mõjusaks?
Jaatav keelekasutus tagasiside efektiivsuse toetajana
Jaatav sõnakasutus edasiside vundamendina

Koolituse eesmärk: Omandada oskusi edasiside tehnika kasutamiseks ning selle oskuse edasiandmiseks organisatsioonis. Omandada oskus teadvustada keelekasutuste mõju töökeskkonna suhtlusolukordades ning rakendada jaatavat sõnakasutust erinevate arendusvahendite kontekstis.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
•  teab mis on edasiside ja mis on jaatav keelekasutus ning mis on nende kasutamise põhimõtteid, mõju ja sobivad kasutusolukorrad;
•  tunneb ära edasiside kasutamiseks sobivad olukorrad ning oskab sõnastada edasiside sõnumit, kasutades muuhulgas jaatavat keelekasutust;
•  on teadlik, kuidas jaatav keelekasutus mõjub töökeskkonnas ning kuidas see muudab sõnumi mõjusaks;
•  oskab ennast edasiside andjana arendada ning edasiside kasutamise põhimõtteid organisatsioonis edasi anda.

Sihtgrupp: erinevate tasandite juhid, koolitus-, personali- ja arendusjuhid, teenindusjuhid, sisekoolitajad jt

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Meetodid: lühiloengud ja arutelu, grupitööd, harjutused, individuaalne töö ja eneseanalüüs, kogemuste vahetamine

Toimumisaeg: 22. august 2018 kell 10.0015.30

Koolituse kogumaht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Toimumiskoht: Tallinn

Koolituse maksumus: 209 eurot + 20% km osaleja kohta.

Kuni 7. augustini 179 eurot + 20% km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 8. augustist 209 eurot + 20% km osaleja kohta.

Infokirjaga liitumiseks kirjuta info@excellence.ee

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

Täiendav info: Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 16. augustiks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Annika Allikas
koolitus- ja arendusjuht
E-post annika.allikas@excellence.ee
Telefon +372 648 7000
GSM +372 523 0718
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas! 
  Otsing
 
 
Free website - Webbyt