Arhiiv
Tellimuskoolitused
Kliendi tagasiside
   

banner
 
Koolitused
EST » Koolitused
Prindi
     
 

Traditsiooniline või tegevuspõhine eelarvestamine ettevõttes?

28.08.2018

Eelarve on juhtimisinstrument, mis toetab ettevõtte kui terviku eesmärkide saavutamist. Eelarve koostamine on protsess, mis nõuab mineviku ja oleviku analüüsi, väärtusahela lülide efektiivsuse hindamist ning mõõdetavate eesmärkide ja sihtide seadmist.

Koolitusel käsitletakse traditsioonilist ja tegevuspõhist eelarvestamist nii äriühingutes kui ka avalikus sektoris. Traditsiooniline eelarvestamine keskendub ressursside kasutamisele, st kuludele. Tegevuspõhine eelarvestamine keskendub tegevuste otstarbekusele ja efektiivsusele, st kas leiame kinnitust, et teeme õiget asja õigesti. Millist meetodit rakendada, sõltub tulubaasiga otseselt seostamatute kulude mahust ja juhatuse nõuetest otsususte tugisüsteemidele (decision-support systems). Näidete abil võrdleme nende meetodite väljundeid ja mõjuvõimu erinevate otsuste langetamisel.

Koolitaja Rita Ilisson on õppejõud, konsultant, analüütik ja autor, kes on töötanud USA-s, Kanadas, Rootsis, Norras, Poolas, Balti riikides, Moldovas, Etioopias, Albaanias jne. Käesoleval ajal teostab ta majandusarvestuse ja rahandusalaseid konsultatsioone ning viib läbi majandus- ja rahandusteemalisi täiendõppe programme. Aastatel 1993–2001 oli ta EV Raamatupidamise Toimkonna esimees ja 2001–2005 Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standardite Nõukogu (IASB) Standardite Nõuandva Kogu (Standards Advisory Council) liige.

 9.45- 10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Eelarvestamise sisu ja tähtsus
Eelarvestamise olemus juhtimissüsteemis
Eelarvete koostamise lähtepunktid:
- oleviku analüüs
- eesmärgid ja kvantitatiivsed/kvalitatiivsed mõõdikud
- tegevuskulude, projektide või investeeringute eelarved
Eelarvete koostamise eripära erinevates organisatsioonides (avalik sektor, projektipõhine organisatsioon, teenindus, kaubandus)
Olulised mõisted – muutuv-/püsi-/otse-/kaud-/perioodikulud jne
Arvestusmaatriks – ressurss, kulu, kulukoht, tegevus, kulukandja, kulukäitur
Eelarvestamise protsess ja koostamise meetodid
Traditsiooniliste ja tegevuspõhiste (ABB) eelarvete koostamise alused

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Traditsiooniline või tegevuspõhine eelarvestamine
Eelarvete väljundid – rahavoogude aruanne, kasumiaruanne ja bilanss
Traditsioonilise eelarve sisendid ja arvestusmaatriks
Tegevuspõhise eelarve sisendid  ja arvestusmaatriks
Praktilised näited – traditsioonilised ja tegevuspõhised eelarved:
- meetodite tulemuste kõrvutamine ja sisuanalüüs
- tulemuste, mõjude ja väljundite mõõtmine

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Eelarve, otsususte tugisüsteemi lüli
Eelarve mõjude, tulemuste ja väljundite mõõtmine seatud eesmärkide taustal
Efektiivsuse, tasuvuse ja tootlikkuse mõõdikud
Praktilised näited: Integreeritud süsteemid:
- eelarve + EVA (Economic Value Added)
- eelarve + ROIC (Return on Invested Capital)
- investeeringute eelarvete mõju
- tasuvusaeg, sisemine intressimäär (IRR) ja puhas nüüdisväärtus (NPV)
Arengusuunad: otsuste tugisüsteemid, eesmärk, tegevus, mõõdik ja väärtus

Koolituse eesmärk: Omandada teadmisi eelarvestamise sisu ja vajalikkusest kahe erineva eelarvestamise meetodi kaudu (traditsiooniline versus tegevuspõhine eelarvestamine). Hinnatakse meetodite praktilist rakendamist äriühingu ja avaliku sektori üksuse igapäevases töös.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• mõistab traditsioonilise ja tegevuspõhise eelarve arvestusmaatriksi erisusi;
• hoomab tegevuste ja kulukäiturite määramise aluseid tegevuspõhise arvestusmaatriksi kujundamisel;
• oskab hinnata eelarve väljundeid ettevõtte eesmärkide ja sihtide taustal;
• on lahti mõtestanud ja praktiseerinud olulisemaid tegevusi eelarvestamisel ja hinnakujundusel;
• on praktiseerinud olulisemate eelarvete koostamist ja hinnakujunduse meetodite kasutamist.

Sihtgrupp: juhid, ettevõtjad, analüütikud, eelarvestajad, raamatupidajad, vastava valdkonna spetsialistid

Õppekavarühm: majandusarvestus ja maksundus

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Õppemeetodid: loeng ja juhtumite lahendamine – kvantitatiivne analüüs numbritena, sisuanalüüs suuliselt ja joonistena

Toimumisaeg: 28. august 2018 kell 10.00-15.30

Koolituse kogumaht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Toimumiskoht: Tallinn

Koolituse maksumus: 209 eurot + 20% km osaleja kohta

Kuni 13. august 179 eurot + 20% km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 14. augustist 209 eurot + 20% km osaleja kohta.

Infokirjaga liitumiseks kirjuta info@excellence.ee

Täiendav info: Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618 .

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 28. augustiks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Kadri Liimal
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
projektijuht
E-post: kadri.liimal@excellence.ee
Tel: + 372 648 7000
GSM: +372 5236146
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!  
  Otsing
 
 
Free website - Webbyt