Arhiiv
Tellimuskoolitused
Kliendi tagasiside
   

banner
 
Koolitused
EST » Koolitused
Prindi
     
 

Kirjalik eneseväljendus: ladus ja korrektne keelekasutus

06.03.2018

Korrektselt vormistatud, sujuvalt sõnastatud ja grammatiliselt õigesti kirjutatud kirjad leiavad suuremat lugemist ja saavad kiiremad vastused, mis  omakorda kiirendab tööprotsesse ja info liikumist. Seetõttu on oluline kursis olla uuemate keelereeglite ja vormistusega.

Koolitusel saab teada, kuidas koostada grammatiliselt õigeid ja arusaadavaid ametikirju. Lisaks tutvume ka uuemate keelereeglite ja sõnavaraga. Õpime kirjateel ennast  loogiliselt väljendama arvestades selle mõju ja eesmärki sõnumi edastamisel, mis tagaks usaldusväärsuse ja korrektsuse võimalikult paljudele kirja saajatele.
 
Koolitaja Loone Ots on Tartu ülikooli haridusega PhD (Ed.). Täiendanud end e-tekstide valdkonnas Tallagh´ tehnikakolledžis Iirimaal. Aastast 2007 on keelekoolitaja, umbes sama kaua ka keeletoimetaja ning ilukirjanik. On õpetanud Tartu ja Tallinna ülikoolides, külalisena mh Moskvas, Peterburis ja Göttingenis. Esinenud paljudel konverentsidel, sh rahvusvahelistel. Kirjutanud artikleid eesti keele ja kultuuri kohta.

09.45-10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00-11.30 Õigekeel, õigekirjutus ja keelehooldeallikad
Meie aja kirjutaja tüüpmured
Õigekirjutuse korduma kippuvad küsimused
Uuendused ÕS 2013 ja „Eesti keele käsiraamatu“ ning emakeele seltsi keeletoimkonna otsuste põhjal
Sõnavara uuendused
Kust leida kiiresti keeleabi?
Raamatud ja veebilehed: kust mida leiab?
Harjutused

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Tekstiloome ja selge keel
Lugejakeskne tekstiloome
E-lugeja eripära
Loogika, lauseehituse ja sõnavara mõju sõnumi edastamisele
Teksti vormistus kui lugeja tugi
Kirjavahetuse hea keeletava
Kuidas hoida tasakaalu professionaali ja tavalugeja keelekasutuse vahel?
Harjutused

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Kantseliit. Eesti keel võõrkeelte mõjuringis ja omakeelsuse edendamine
Kantseliit: millised tüüpväljendid ei sobi ja kuidas neid ümber sõnastada
Tühiverbid, nominaalstiil, sobimatud täiendid ja määrused
Indoeuroopa keelte mõju eesti kirjutajale
Eesti keeles levinud anglitsismid ja nende omakeelsem sõnastus
Harjutused

Koolituse eesmärk: Värskendada teadmisi õigekirja kohta, tutvuda uuemate  keelereeglitega, omandada teadmised keelekasutuse tüüpprobleemidest ja lugejakeskse tekstiloome ning selge keele alustest, lihvida eneseväljendusoskusi, sh õppida vältima kantseliiti  ning vaadata üle dokumentide vormistamise üldnõuded.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• teab õigekirja ja sõnavara uuemaid  kasutusvõimalusi  ja reegleid;
• oskab kasutada allikaid, kust leida õigekirja reegleid sõnavara tähendusi;
• oskab vormistada ja üles ehitada tektsi loogiliselt ja arusaadavalt;
• teab, milline mõju on sõnavaral ja lauseehitusel sõnumi edastamisel;
• teab, kuidas vältida kantseliiti;
• teab, milliseid väljendeid  sobib kasutada ametikirjades.

Sihtgrupp: Spetsialistid, juhid, sekretärid, referendid, kes tegelevad igapäevaselt ametikirjade koostamisega.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Meetodid: loeng, praktilised harjutused (harjutused, tekstianalüüs, arutelud)

Toimumisaeg: 6. märts 2018 kell 10.00–15.30

Koolituse kogumaht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt Täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn seminariruum (Toompuiestee 27, Tallinn)

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, koolitusmaterjale, buffet-lõunat, tõendit

Täiendav info: Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 1. märtsiks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

 Madli Tõitoja
 Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
 projektijuht
 E-post: madli.toitoja@excellence.ee
 Tel: + 372 648 7000
 GSM: + 372 58 160 219
 www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!


 
  Otsing
 
 
Free website - Webbyt