Arhiiv
Tellimuskoolitused
Töötukassa koolituskaart
Kliendi tagasiside
   

banner
 
Koolitused
EST » Koolitused
Prindi
     
 

Kompetentsimudel – kuidas luua ja rakendada?

05.10.2017

Iga ametikoht eeldab teatud kompetentse, mis tulenevad tööülesannete tulemuslikuks sooritamiseks vajalikest nõudmistest. Ametikohast tingitud kompetentsidel on oluline roll nii tööjõu värbamisel, hindamisel, tasustamisel kui ka töötajate arendamisel ning organisatsiooni eesmärkide seadmisel. Ametikohapõhiste kompetentside määratlemiseks on tõhus kasutada kompetentsimudeleid, mis loovad raamistiku tööülesannete nõuetest ja ootustest.

Koolitusel antakse ülevaade, kuidas koostada hästi töötavat kompetentsimudelit ja kuidas kasutada seda kui tõhusat töövahendit.
 

 9.4510.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.0011.30 Kuidas luua ja kasutada tulemuslikku kompetentsimudelit?

Koolitaja Kadri Kütimaa on personalijuht Sotsiaalkindlustusametis ning varasemalt töötanud pikalt If P&C Insurance AS-is personalikonsultandina. Kadri on lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika erialal. On aidanud üles ehitada kompetentsimudeleid nii Eesti kui ka Balti üksuste tasandil ning omab selles vallas pikaajalist kogemust.

Kompetentsid ja võtmekompetentsid
Kompetentsimudeli kasutusala
Kompetentsimudeli seos organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega
Kompetentsimudeli loomine ja juhi roll selles

11.3011.45 Kohvipaus

11.4513.15 Kuidas rakendada kompetentsimudelit?

Millele pöörata tähelepanu kompetentsimudelite rakendamisel?
Kompetentsimudeli ühtlustamine
Kompetentsimudeli hindamine ja uuendamine

13.1514.00 Lõuna

14.0015.30  Avaliku sektori kompetentsimudeli koostamisest Riigikantselei näitel

Koolitaja Eve Limbach-Pirn on õppinud Tartu Ülikoolis psühholoogiat ning töötanud koolitaja, konsultandi ja personalijuhina. Ta on töötanud Sisekaitseakadeemias kolledži direktori ja õppeprorektorina. Alates 2005. aastast tegeleb Eve Eesti tippametnike värbamise ja arendamisega. Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juhina on ta osalenud Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelite loomisel ning ehitanud üles süsteemi nende rakendamiseks juhtide valikul, hindamisel ja arendamisel.
 
Erinevad lähenemised kompetentside mõistele
Kompetentsimudelite kiitus ja kriitika
Kompetentside kasutamine värbamisel, valikul, hindamisel ja arendamisel

Koolituse eesmärk: Omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused kompetentsimudeli loomisest ja rakendamisest era- ja avalikus sektoris.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• teab, miks on vajalik kompetentsimudeli rakendamine organisatsioonis;
• oskab luua töö eripärast tulenevat kompetentsimudelit;
• teab, kuidas siduda kompetentsimudelit organisatsiooni strateegilise eesmärkidega;
• oskab kasutada kompetentsimudelit värbamisel, personali hindamisel ja arendamisel.
 
Sihtgrupp: Keskastme- ja esmatasandi juhid, personalijuhid, koolitus- ja arendusjuhid, juhtivad spetsialistid jt, kes vastutavad organisatsiooni ja töötajate arengu toetamise eest.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Meetodid: loeng, arutelu, praktilised ülesanded, rühmatöö

Toimumisaeg: 5. oktoober 2017 kell 10.0015.30

Koolituse kogumaht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn seminariruum (Toompuiestee 27, Tallinn)

Koolituse maksumus: Kuni 20. septembrini 179 eurot + 20% km osaleja kohta, alates 21. septembrist 209 eurot + 20% km osaleja kohta.

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618 .

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest hiljemalt 2. oktoobriks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

 Madli Tõitoja
 Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
 projektijuht
 E-post: madli.toitoja@excellence.ee
 Tel: + 372 648 7000
 GSM: + 372 58 160 219
 www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas! 
  Otsing
 
 
Free website - Webbyt