Arhiiv
Tellimuskoolitused
Kliendi tagasiside
   

banner
 
Koolitused
EST » Koolitused
Prindi
     
 

Müügitegevuse tulemuslik juhtimine: mõõtmine, monitoorimine, hindamine ja tagasisidestamine

09.10.2018

Müügitegevuse juhtimine on oma olemuselt süsteemne protsess. Selleks et saavutada müügitegevuses tulemusi on oluline omandada vajalikud kompetentsid ning teadvustada erinevaid müügitegevuse juhtimise etappe – mõõtmine, monitoorimine, hindamine ja tagasisidestamine.

Koolitusel omandatakse teadmisi ja oskusi müügitegevuse tulemuslikumaks juhtimiseks, mille tulemusel saavutatakse paremad tulemused nii müügi- kui ka kvaliteedijuhtimises.

Koolitaja Kaire Takjas on omandanud Tallinna Ülikoolis pedagoogika ja algõpetuse metoodika eriala. Lisaerialana õppinud andragoogikat. Töötanud õpetajana, kliendihaldurina, müügimeeskonna juhina ja põhikohaga sisekoolitajana olles teenindus- ja müügitreener Eesti suurimas IT ja telekommunikatsiooniettevõttes. Kaire on Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu juhatuse liige.


9.4510.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.0011.30 Millised on müügijuhi „hoovad“ meeskonna tulemuslikkuse tõstmisel?
John Adairi juhtimismudel
Mõõtmine - mida ja kuidas mõõta?
Millised on efektiivse töötamise prognoosivad mõõdikud?
Produktiivne tööaeg ja ajakasutus
Prognoosivad mõõdikud müügitulemuste saavutamiseks
Müügijuhi võimalused töötaja efektiivsuse jälgimisel ja parendamisel

11.3011.45 Kohvipaus

11.4513.15 Kuidas müügitulemusi eesmärgistada ja jälgida?
Eesmärkide seadmine müügitöös
Tegevuste ja klientide prioritiseerimine
Müügitulemuste jälgimine ja tagasisidestamine
Kuidas müügioskusi ja teeninduskvaliteeti monitoorida ning hinnata organisatsiooni väliselt?
Kliendirahulolu uuringud
Mystery shopping
Fookusgurpi intervjuu

13.1514.00 Lõuna

14.0015.30 Kuidas müügioskusi ja teeninduskvaliteeti monitoorida ning hinnata organisatsiooni siseselt?
Teenindusstandard kui hindamise alusdokument
Kvaliteedimudel (kõnede, e-mailide hindamiseks)
Töövarjutamine
Kõneskriptide kasutamine
Töötoad ja koolitused
Kõnede/kliendikohtumiste analüüs ja tagasisidestmine

Koolituse eesmärk: Omandada teadmisi ja arendada praktilisi oskusi müügimeeskonna müügitegevuse tulemuste mõõtmiseks, monitoorimiseks, hindamiseks ja tagasisidestamiseks.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• omab müügitegevuse tulemuslikuks juhtimiseks vajalikke komepentse nii müügitulemuste- kui ka kvaliteedi juhtimise osas;
• mõistab prognoosivate mõõdikute vajalikkust ning oskab leida oma organisatsioonile sobivad mõõdikud;
• mõistab, milline on efektiivne tegutsemisviis müügivaldkonnas ja oskab seda juhina monitoorida;
• oskab seada eesmärke ning jälgida nende saavutamist;
• oskab leida ja luua organisatsiooni sisesed ja välised meetodid teenindus- ja müügikvaliteedi hindamiseks;
• oskab anda tagasisidet töötajatele müügitulemuste ja –kvaliteedi kohta.

Sihtgrupp: müügi-ja teenindusvaldkonna juhid: grupijuhid, osakonna juhid, arendusjuhid, kvaliteedijuhid.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Meetodid: interaktiivne loeng, arutelud, paaris- ja grupitööd, praktilised harjutused

Toimumisaeg: 9. oktoober 2018 kell 10.00–15.30

Koolituse kogumaht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Toimumiskoht: Tallinn

Koolituse maksumus: 209 eurot + 20% km osaleja kohta.

Kuni 24. septembrini 179 eurot + 20% km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 25. septembrist 209 eurot + 20% km osaleja kohta.

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

Täiendav info: Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 4. oktoobriks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:
Annika Allikas
koolitus- ja arendusjuht
E-post annika.allikas@excellence.ee
Telefon +372 648 7000
GSM +372 523 0718
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas! 
  Otsing
 
 
Free website - Webbyt