Arhiiv
Tellimuskoolitused
Kliendi tagasiside
   

banner
 
Koolitused
EST » Koolitused
Prindi
     
 

Omahinna arvestamine

06.06.2018

Ettevõtte põhiline eesmärk on kasumi teenimine ja lisanduvate rahavoogude genereerimine ning seeläbi omaniku osaluse väärtuse suurendamine. Kasum on tulude ja kulude vahe. Kasumimarginaalide tõus avaldab positiivset mõju ärikasumile ja äritegevuse rahavoogudele. Tulud sõltuvad olulises osas nõudlusest ja konkurentsist, st teguritest, mille üle ettevõttel puudub kontroll. Kulud on aga ettevõtte poolt kontrollitavad. Asjakohase kuluarvestussüsteemi olemasolu määravad ettevõtte tulevikuperspektiivid, on aluseks toodete/teenuste omahinna arvestamisel ja konkurentsivõimelise müügihinna kujundamisel.

Koolitaja Rita Ilisson on õppejõud, konsultant, analüütik ja autor, kes on töötanud USA-s, Kanadas, Rootsis, Norras, Poolas, Balti riikides, Moldovas, Etioopias, Albaanias, jne. Käesoleval ajal teostab ta majandusarvestuse ja rahandusalaseid konsultatsioone ning viib läbi majandus- ja rahandusteemalisi täiendõppe programme. Aastatel 1993–2001 oli ta EV Raamatupidamise Toimkonna esimees ja 2001–2005 Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standardite Nõukogu (IASB) Standardite Nõuandva Kogu (Standards Advisory Council) liige.


  9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Omahinna osatähtsus ettevõtte tasuvuse ja lisaväärtuse loomisel
Marginaalid, tasuvus ja rahavood
Kulu omadused – muutuv/püsiv, otsene/kaudne, jne
Kuluarvestuse maatriks – kululiik, kulukoht, tegevus, kulukandja

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Kuluarvestuse põhimõtted ja nende rakendamine
Äritegevuse võimendus
Osakuluarvestus – Kulu-Maht-Kasum mudelid. Näide.
Täiskuluarvestus. Näide.
Meetodite võrdlus

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Omahinna kalkuleerimise meetodid ja nende rakendamine
Otsene, põhitegevuse ja täisomahind
Traditsiooniline kuluarvestus ja omahind. Näide.
Tegevuspõhine (Activity Based Costing, ABC) kuluarvestus ja omahind. Näide.
Meetodite võrdlus

15.40–16.15 Kuluarvestuse võimalikud meetodid
Müügimaht, müügihind, omahind, tasuvus ja rahavood. Näide.
Integreeritud ABC/EVA mudel. Näide.

Koolituse eesmärk: Omandada teadmisi omahinna arvestamisest läbi kuluarvestussüsteemi tundma õppimise ning praktilise tegevuse. Koolituse käigus käsitletakse olulisi kuludega seotud võtmeküsimusi ja lahendatakse koos praktilisi juhtumeid omahinna arvestamise osas.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• on omandanud teadmisi kuluarvestuse teoreetilistest alustest;
• oskab rakendada kulu-maht-kasumi osakuluarvestuse mudelit;
• mõistab erinevate omahinna mudelite raamistikku, sisendeid ja väljundeid;
• suudab seostada muutusi kulude struktuuris äritegevuse tasuvuse ja rahavoogudega.

Sihtgrupp: raamatupidajad, ettevõtte juhid, analüütikud, kuluarvestajad, kategooriajuhid

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Meetodid: loeng, arutelud, praktiliste ülesannete lahendamine, tulemuste analüüsimine

Toimumisaeg: 6. juuni 2018 kell 10.00–16.15

Koolituse kogumaht: 7 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn seminariruum (Narva mnt 7c, Tallinn)

Koolituse maksumus: 209 eurot + 20% km osaleja kohta.

Kuni 22. mai 179 eurot + 20% km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 23. maist 209 eurot + 20% km osaleja kohta.

Infokirjaga liitumiseks kirjuta info@excellence.ee

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit.

Täiendav info: Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618 .

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 1. juuniks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Kadri Liimal
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
projektijuht
E-post: kadri.liimal@excellence.ee
Telefon: + 372 648 7000
GSM: +372 5236146
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas! 
  Otsing
 
 
Free website - Webbyt