Arhiiv
Tellimuskoolitused
Kliendi tagasiside
   

banner
 
Koolitused
EST » Koolitused
Prindi
     
 

Tasuvusanalüüs - kõik tasuvusest!

13.09.2018

Äritegevuse tasuvus määrab ettevõtte edu. Tasuvuse suunamine nõuab selle koostisosade seoste tundmist ja nende teadmiste rakendamist ettevõtte väärtusahela lülide juhtimisel.

Koolitusel käsitletakse tasuvusanalüüsi olemust ja vajalikkust. Antakse ülevaade selle sisust ning rakendamisest ja lahendatakse praktilisi ülesandeid.

Koolitaja Rita Ilisson on New Yorgis sündinud õppejõud, konsultant, analüütik ja autor, kes on töötanud USA-s, Kanadas, Rootsis, Norras, Poolas, Balti riikides, Albaanias, jne. Käesoleval ajal teostab ta majandusarvestuse ja rahandusalaseid konsultatsioone ning viib läbi majandus- ja rahandusteemalisi täiendõppe programme. Aastatel 1993–2001 oli ta EV Raamatupidamise Toimkonna esimees ja 2001–2005 Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standardite Nõukogu (IASB) Standardite Nõuandva Kogu (Standards Advisory Council) liige.

  9.45-10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Aruanded kui analüüsi alus
Analüüsis kasutatavad aruanded
Analüüsi sisu ja tähtsus
Analüüsi meetodid ja nende rakendamine

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Suhtarvuanalüüsi sisu ja vajalikkus
Suhtarvuaanalüüsi sisu ja määratlus
DuPont valemite hierarhia ja seosed
Praktilised näited suhtarvuanalüüsi rakendamisest

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Tasuvuse ehk rentaabluse hindamine
Suhtarvuanalüüs: ROA, ROE, ROIC, EVA
Tasuvuse tõstmise võimalused

Koolituse eesmärk: Omandada teadmisi ja oskusi läbi praktilise töö ettevõtte tasuvuse hindamiseks ning tasuvuse tõstmiseks.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• hoomab tasuvuse suhtarvude ja finantsaruannete kirjete seoseid;
• orienteerub tasuvuse ahela ja DuPont valemite hierarhias;
• oskab tuletada, arvutada ja hinnata tasuvuse suhtarvusid;
• saab aru tasuvusanalüüsi rollist eelarve finantssihtide määramisel.

Õppekavarühm: majandusarvestus ja maksundus

Sihtgrupp: Ettevõtjad, analüütikud, raamatupidajad, kes igapäevases töös puutuvad kokku analüüsi ja tasuvuse hindamisega.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Meetodid: loeng teoreetilise baasi kohta, praktilised ülesanded auditooriumis lahendamiseks, tulemuste suuline analüüs, hinnangute andmine

Toimumisaeg: 13. september 2018 kell 10.00-15.30

Koolituse kogumaht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Toimumiskoht: Tallinn

Koolituse maksumus: 209 eurot + 20% km osaleja kohta

Kuni 29. augustini 179 eurot + 20% km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 30. augustist 209 eurot + 20% km osaleja kohta.

Infokirjaga liitumiseks kirjuta info@excellence.ee

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

Täiendav info: Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt  10. septembriks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

 Kadri Liimal
 Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
 projektijuht
 E-post: kadri.liimal@excellence.ee
 Tel: + 372 648 7000
 GSM: +372 5236146
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas! 
  Otsing
 
 
Free website - Webbyt