Arhiiv
Tellimuskoolitused
Kliendi tagasiside
   

banner
 
Koolitused
EST » Koolitused
Prindi
     
 

Visualiseerimine igapäevatöös – kuidas toetada mõtete tõhusamat teostamist?

03.04.2018

Protsesse võib igapäevatöös lihtsustada mitmel moel – üheks viisiks on graafiline visualiseerimine, mis toetab meeskonnas ühtse arusaama tekkimist, tulemuslikku dialoogi ning aitab lahendada probleeme, andes olukorrast  selge ülevaate.
Graafilist visualiseerimist võib liigitada visuaalse kommunikatsiooni ja juhtimise alla, mis hõlmab nii sügavama kuulamise lihvimist, strateegilist mõtlemist, ideede struktureerimist, lihtsate joonistusvõtete omandamist kui juhendamisvõtete praktiseerimist.

Koolitus sobib kõigile, kellel on vaja igapäevatöös juhtida keerukaid olukordi, tõhustada koosolekuid ja strateegiate loomist ning oma projekte efektiivsemalt esitleda ja analüüsida, andes praktilised oskused, kuidas mõjusamalt oma ideid edasi anda, olulisi mõtteid struktureerida ja kõige tähtsam välja tuua ning seeläbi oma igapäevatööd tõhustada ja ideid tulemuslikumalt ellu viia.

Koolitaja Kati Orav on Creativitycatcher.com koolitaja ja protsessijuht, kes kasutab oma töös graafilist visualiseerimist, jututäringuid, tööd lugudega ning kaasamist. Ta usub, et kui luua sobivad tingimused, esitada õigeid küsimusi ning võtta kasutusele toetavad meetodid, siis avaldub inimeste loovus ja potentsiaal saata korda suuri ning tähenduslikke muutusi. Kati üheks suureks missiooniks on edendada Eestis graafilise visualiseerimise kasutamist strateegiate ning projektide läbiviimise lihtsustamiseks ja aidata inimestel taasleida julgus kritseldada.

 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Mis on graafiline visualiseerimine ja kuidas seda igapäevatöös rakendada?
Graafilise visualiseerimise kasutamisvõimalused
Graafilise visualiseerimise põhivõtted
Harjutused

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Kuidas struktureerida mõtteid ja tuua välja kõige olulisem?         
5 VIP sümbolit
Suure pildi loomise alused
Harjutused

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Isiklik projekt: kuidas oma ideid mõjusalt visualiseerida?
Suure pildi planeerimine
Oma pildi loomine
Tagasiside

Koolituse eesmärk: Omandada teadmised graafilise visualiseerimise olemusest ning praktilised oskused igapäevatöös rakendamiseks.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja oskab:
- oma ideid ja projekte efektiivsemalt esitleda, läbi viia ning analüüsida;
- edastada meisterlikult ja visuaalselt olulisi sõnumeid;
- tõhustada koosolekuid, projektitööd ja strateegiate loomisi;
- mitmekesistada nii iseenda kui oma meeskonna töökorraldust.

Sihtgrupp: Koolitus sobib kõigile, kellel on vaja igapäevatöös:
- teha mõjusaid ettekandeid ja esitlusi;
- juhtida keerukaid olukordi;
- hoolitseda meeskonnas ühise arusaamise eest.

Õppekavarühm: personaalsed pädevused

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Meetodid: Koolitus on eelkõige praktilise suunitlusega, kus kesksel kohal on strateegiline mõtlemine ning joonistamine-kritseldamine.

Toimumisaeg: 3. aprill 2018 kell 10.00–15.30

Koolituse kogumaht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Toimumiskoht: Tallinn

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Koolituse maksumus: Kuni 19. märtsini 179 eurot + 20% km osaleja kohta, alates 20. märtsist 209 eurot + 20% km osaleja kohta.

Täiendav info: Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 29. märtsiks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Liisi Männistu
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitusjuht
E-post liisi.mannistu@excellence.ee
Telefon +372 648 7000
GSM +372 58 417 448
www.excellence.ee

NB! Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas! 
  Otsing
 
 
Free website - Webbyt